توجه:
هرگونه توهین و فحاشی به بازیکنان خلاف قوانین بازی بوده و با بازیکن خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
سرعت سرور : 10000

شروع سرور
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - ۲۰:۰۰

پایان سرور
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۱۸:۰۰

جایزه بازیکن برنده
10000 طلا

-------
جایزه اتحاد برنده
هر بازیکن 100 طلا