توجه:
هرگونه توهین و فحاشی به بازیکنان خلاف قوانین بازی بوده و با بازیکن خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
سرعت سرور : 20000

شروع سرور
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۲۰:۰۰

پایان سرور
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ - ۱۸:۰۰

جایزه بازیکن برنده
10000 طلا

-------
جایزه اتحاد برنده
هر بازیکن 500 طلا